Strømafregning for sæsonpladser:  2022

 

Som følge af usikkerheden omkring energipriserne, skal afregning for strøm sker hver måned.
Medbring måler, eller billede af målerstand samt måler nummer, ved afregningen.
Prisen for strøm kan variere fra måned til måned.
Prisen fastsættes hver d. 20. måneden inden.
Indbetalt målerdepositum tilbagebetales/modregnes ved sæsonafslutning.

Strømpris for perioden:

1/4 - 30/44,50 kr./kWh

Afregnes senest: 1/5
Fastsættes: 20/3  

 

Strømpris for perioden:

1/5 - 31/54,50 kr./kWh

Afregnes senest: 1/6
Fastsættes: 20/4
 

Strømpris for perioden:

1/6 - 30/64,50 kr/kWh

Afregnes senest: 1/7
Fastsættes: 20/5
 

Strømpris for perioden:

1/7 - 31/7? kr/kWh

Afregnes senest: 1/8
Fastsættes: 20/6
 

Strømpriser for perioden:

1/8 - 31/8? kr/kWh

Afregnes senest 1/9
Fastsættes: 20/7

Strømpriser for perioden:

1/9 - 25/9 ? kr/kWh

Afregnes senest 25/9
Fastsættes: 20/8