Strømpriser:  2024

 

Som følge af usikkerheden omkring energipriserne, kan prisen for strøm variere fra måned til måned.
Prisen fastsættes hver d. 20. måneden inden.
Ved ankomst for alle udleveret en el-måler. Der betales en daglig målerleje på kr. 15,-
Forbrug afregnes efter nedenstående tabel.
Ved fejl aflæsning eller manglende aflevering af måler opkræves dagligt 50 kr. for forbrug.

Strømpris for perioden:

1/4 - 30/4? kr./kWh

Fastsættes: 20/3  

 

Strømpris for perioden:

1/5 - 31/5? kr./kWh

Fastsættes: 20/4
 

Strømpris for perioden:

1/6 - 30/6? kr/kWh

Fastsættes: 20/5
 

Strømpris for perioden:

1/7 - 31/7? kr/kWh

Fastsættes: 20/6
 

Strømpriser for perioden:

1/8 - 31/8? kr/kWh

Fastsættes: 20/7

Strømpriser for perioden:

1/9 - 24/9 ? kr/kWh

Fastsættes: 20/8