Vilkår for sæsonpladser

Hermed fælger vilkårene for leje af en sæsonpladser på Blushøj Camping.

 1. Vognen kan benyttes i lejeperioden af de personer, som er skrevet på kontrakten.
  Lejeperioder og priser fremgår af prislisten
 2. Ved bestilling af sæsonpladsen betales et depositum på 1.000 kr. Restbeløbet betales senest 2 uger efter sæsonstart.
 3. Prisen dækker 2 voksne og 2 hjemmeboende børn eller 2 børnebørn iht. listen
  Ekstra børn og børnebørn kan skrives på listen. Der er også mulighed for at skrive ekstra voksne på listen.
 4. Personer udover de i sæsonprisen inkluderede, betaler almindeligt overnatningsgebyr.
 5. Overnattende gæster og dagsgæster anmeldes ved ankomst.
 6. Dagsgæster betaler almindelig gæstebillet og skal parkere på P-pladsen.
 7. Der er mulighed for at købe et gæstekort, som dækker alle dagsgæster i sæsonen.
 8. Der er mulighed for at lave forskellige tilvalg f.eks. forlænge en forsæson, eller tilkøbe en eftersæson samt vinteropbevaring.
 9. Det er ikke muligt at forlænge en A-forårsplads med mere end de tilkøbte uger.
 10. Alle gæster (overnattende og dagsgæster) skal henvende sig i informationen, inden de går ind på pladsen.
 11. Sæsonprisen inkluderer ikke el. El afregnes efter forbrug når vognen fjernes. Prisen for el fremgår af prislisten
 12. El-måler udleveres når vognen opstilles. Som sikkerhed for el-måleren betales 500 kr i depositum når denne udleveres.
 13. Afregning af strøm sker ifm. at vognen fjernes og senest d. 12/9 kl. 11:00
 14. Sæsonpladsen kan ikke overdrages eller fremlejes til andre.
 15. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke er tilladt.
 16. Lejeren er ansvarlig for at campingpladsens reglement overholdes, samt at der til stadighed er renholdt, ryddeligt og slået græs på det anviste område.
 17. Græsset bagved og omkring campingvogn og fortelt skal I selv slå minimum hver 14. dag.
  Hvis I ikke selv har en græsslåmaskine, er der mulighed for at låne en hos os.
  Henvend Jer blot i kiosken/informationen, vi sørger løbende for at der er benzin på den.
  Hvis I bruger Jeres egen græsslåmaskine og benytter græsopsamling, skal denne tømmes på et anvist sted.
 18. Afklippet græs skal ikke i containeren, affaldsstativerne eller smides i buske eller på skråningerne.
 19. På campingpladsen har vi affaldssortering hvor der er beholdere og container for:
  - Pap/Papir
  - Glas/Flasker
  - Metal/Dåser
  - Rent plast og emballage
  - Restaffald til forbrændning
     o Madrester
     o Hundeposer
     o Pizzabakker
     o o.l.
  Presenninger, tæpper, møbler, telte mm. afleveres på genbrugsstationen på Hans Winthers Vej, Ebeltoft.
   
 20. Afstanden mellem telt / campingvogn / læsejl skal af hensyn til brandfaren være mindst 3 meter, og det er derfor vigtigt at man placerer sit telt / campingvogn / læsejl mindst 1,5 meter fra skelpæle.
 21. Læsejl, opbevaringstelte/garagetelte og alle andre telte end forteltet skal tages ned, når enheden er ubeboet.
 22. Hunde er velkomne, men skal føres i kort snor og efterladenskaber samles op. Husdyr er ikke tilladt indendørs i servicebygningerne.
 23. Hundehegn skal nedtages når enheden er ubeboet.
 24. Bommen er lukket fra kl. 22:30 til kl. 7:00. I denne periode er al motorkørsel på pladsen ikke tilladt.
 25. Benyttelse af swimmingpool, legeplads, boldbaner, moon-cars samt lejede cykler mm. sker på eget/forældrenes ansvar
 26. læs også vores oplysninger om brug af coockies her