Den fælles campingpas ordning - CampingKeyEuropa

Det grønne campingpas lever stadig.

De tidligere blå skandianaviske campingpas (SCC) og de internationale gul/grøn ICC campingpas er blevet erstatet af et fælles europæisk camping kort: CampingKey Europe

Tidligere følte mange campister sig nødsaget til at have 2 campingpas, et til burg i de Skandinaviske lande og et der var gyldigt i resten af Europa. Det er denne problemstilling det nye CampingKey Europe nu gør op med.

CampingKey Europe er et samarbejde mellem de skandinaviske orginationer bag det blå SCC kort og store europæsike forbrugerorganisationer f.eks. ADAC, ANWB, DCU og FDM som hovedsaglig stod bag de gul/grøn ICC kort.

Samarbejdet betyder at næsten alle campister i Europa nu vil have et ens udseende campingpas, uanset om passet er købt i Tyskland, Holland, Frankrig eller udstedt af en af medlems orginationerne.

Overgangen til det nye CampingKey Europe betyder at det ikke længere er muligt at forny sit gamle blå Skandinaviske Camping pas som tidligere med et klistermærke.

Du har mulighed for at bestille et CampingKey Europa kort samtidig med at du booke en plads i vores online booking du kan vælge om du vil have passet sendt hjem til din privat adresse, eller om du vil afhente det på pladsen, når du ankommer.